Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2019.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, Klasa: 022-03/19-04/339; Urbroj: 50301-23/22-19-2 od 22. kolovoza 2019. godine (u nastavku teksta: Odluka). Temeljem točke III. Odluke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina  (u nastavku teksta: Program).
 
Cilj programa
 
Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.
 
Korisnici programa
 
Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu.