Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. donijela Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokane infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem navedene Odluke   provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture koji predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Korisnici ovog programa su jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, u skladu s Odlukom o razvrstavanju lokane i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17) i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Prema ovom programu sufinancirat će se aktivnosti  na sanaciji izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekti javne namjene iz područja komunalne, socijalne, gospodarske i okolišne infrastrukture te zaštite okoliša, a koji su u vlasništvu Korisnika ili pravnih subjekata čiji su oni osnivači i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih  usluga u lokalnoj zajednici.
 
  • Prijavni obrazac - Dodatak B izmijenjen u točci 2.2.