Program razvoja otoka u 2016.

Slika /O ministarstvu/Regionalni razvoj/Otoci i priobalje/Otoci_2016.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva.

Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr


Cilj Programa 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Programa 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Programa

  •  odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 


Dodijeljena sredstva

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2-1/034-16-86 od 6. svibnja 2016. odobreno je sufinanciranje 21 projekta u ukupnom iznosu od 13.700.000,00 kn. U provedbi ugovorenih projekata prema Programu ostvarena je ušteda u iznosu od 1.485.865,00 kn, a u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Narodne novine“, br. 26/16. i 111/16.) osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn te su time ostvareni uvjeti za dodjelu sredstava za projekte koji nisu bili obuhvaćeni Odlukom kao i za dodjelu dodatnih sredstava za pravovremeni završetak projekta kojima su prvotno dodijeljena sredstva ali u manjem iznosu nego što su tražena.

Slijedom navedenog donijeta je Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata KLASA: 302-03/16-01/1, URBROJ: 538-06-2-2/034-16-107 od 12. prosinca 2016. o financiranju dodatnih 9 projekata i povećanju sredstava za 5 projekata u ukupnom iznosu 2.685.865,00 kn.

Time ukupan iznos dodijeljenih sredstava po Programu razvoja otoka u 2016. godini sveukupno iznosi 14.900.000,00 kn.