Poticanje razvoja civilnog društva na otocima 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

 
Opći cilj Javnog poziva
  • stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva
  • osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva
  • organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 600.000,00 kuna.
 
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        20.000,00 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     50.000,00 kuna

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, a uključuje sljedeće:
 
• rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 10. listopada 2022. godine najkasnije do 12:00 sati)
 
• rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 10. listopada 2022. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr)
 
Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 03. listopada 2022. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr
 
Tekst Javnog poziva i Upute za prijavitelje nalaze se u dijelu Dokumenti, a svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Obrasci za Javni poziv 2022.
 
Svi prijaviteljima želimo uspješnu projektnu prijavu!