Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Odluka o odabiru projekata organizacija civilnog društva na otocima kojima se dodjeljuju financijska sredstva u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2023. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu od 319.254 EUR, donesena je 28. kolovoza 2023. godine.

____________________________________________________________________________________________________


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini.
 
Opći cilj Javnog poziva
  • stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.
Specifični cilj Javnog poziva
  • osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.
Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva
  • organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 132.723 EUR.
 
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        4.000,00 EUR
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     10.000,00 EUR

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 17. srpnja 2023. godine, a uključuje sljedeće:
 
  • rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 17. srpnja 2023. godine najkasnije do 12:00 sati)
  • rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji 17. srpnja 2023. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr)
 
Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 10. srpnja 2023. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr
 
Tekst Javnog poziva i Upute za prijavitelje nalaze se u dijelu Dokumenti, a svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Obrasci za Javni poziv 2023.
 
Svi prijaviteljima želimo uspješnu projektnu prijavu!