Poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta koji se objavljuje u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na službenim stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Dodjeljivanje ove potpore uređeno je odredbom članka 37. Zakona o otocima (NN 116/2018) i Uredbom o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti
otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/2006 i 66/2007).  

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti  su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.
 
Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima dodjeljuju se, u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i mjeru očuvanja radnih mjesta, za djelatnosti koje su od važnosti za gospodarski razvoj otoka.

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2019.