Program podrške brdsko-planinskim područjima 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/18) i u 2020. godini nastavlja poticati njihov razvoj svrhovitim korištenjem sredstava ulaganja u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.
 
Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja u svrhu njihove gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije.
 
Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na brdsko-planinskim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19), stekle status brdsko-planinskog područja te se iste pozivaju da kao nositelji upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja, dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2020. godini, usklađene s ciljevima Programa.