Zdravlje za rast

Zdravlje za rast - treći višegodišnji program djelovanja EU na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020.
 
Upravljanje programom
Nadležno tijelo EK
 
 
 
Nacionalna kontakt točka
Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
 
Ministarstvo zdravlja
http://www.zdravlje.hr/
   
Za više informacija (korisne poveznice) http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
 
   
 
Treći višegodišnji program djelovanja EU na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. „Zdravlje za rast“ naglašava i učvršćuje veze između gospodarskog rasta i zdravog stanovništva u većoj mjeri nego prethodni programi. Za provedbu programa za navedeno razdoblje Europska komisija je izdvojila 449,4 milijuna eura.

Program će pomoći zemljama Europske unije u nalaženju rješenja na ekonomske i demografske izazove kojima su suočeni njihovi zdravstveni sustavi, te bi trebao omogućiti građanima da dulje ostanu zdravi.
 

Ciljevi programa

Opći ciljevi Programa su nadopuniti, podupirati i povećati vrijednost politika država članica za poboljšanje zdravlja građana Unije te smanjiti nejednakosti u području zdravlja promicanjem zdravlja, poticanjem inovacija u zdravstvu, povećanjem održivosti zdravstvenih sustava i zaštitom građana Unije od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

Program će unaprijediti ciljeve Europa 2020 strategije poticanjem zdravlja kao neophodnog uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast. Nadovezujući se na postignuća iz prijašnjih zdravstvenih programa, novi program usmjeren je na ključne ciljeve i prioritete u kojem Europa može pružiti dodanu vrijednost nastojanjima država članica.

Program će omogućiti jačanje djelovanja u cilju promicanja zdravlja i sprečavanja bolesti, bolju pripremljenost u cilju zaštite građana u hitnim zdravstvenim slučajevima i koordinaciju aktivnosti za njihovo rješavanje na europskoj razini, povećanje udjela inovacija u području zdravstva i poboljšani pristup medicinskoj stručnosti i informacijama, te poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata.
 
Glavni ciljevi programa
 
  1. Promicanje zdravlja, prevencija bolesti i poticanje podupirućeg okruženja prema zdravom načinu života
  2. Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji
  3. Doprinos prema inovativnim, učinkovitim i održivim zdravstvenim sustavima
  4. Olakšati pristup boljem i sigurnijem sustavu zdravstvene zaštite za građane Unije
 

Provedba programa

Financijski doprinosi Unije može biti u obliku bespovratnih sredstava, javne nabave ili bilo kojih drugih intervencija potrebnih za postizanje ciljeva Programa.

Program će se implementirati kroz sljedeće oblike: bespovratna sredstva za projekte, zajedničke aktivnosti i operativne potpore. Bespovratna sredstva Unije mogu se dodijeliti također u obliku izravnih potpora međunarodnim organizacijama.
 

Potencijalni korisnici

  • nadležna tijela odgovorna za zdravlje u državama članicama ili tijela javnog sektora (zakonito osnovane organizacije, javna tijela, tijela javnog sektora, a posebno istraživačke i zdravstvene ustanove, sveučilišta i visokoškolske ustanove), uključujući međunarodne organizacije koje djeluju u području zdravlja;
  • nevladina tijela ovlaštena od strane tih nadležnih tijela (nevladina, neprofitna i neovisna, te djeluju u području javnog zdravstva; imaju učinkovitu ulogu u procesima civilnog dijaloga na razini Unije i nastoje ostvariti barem jedan od posebnih ciljeva Programa).

Program će biti usmjeren uglavnom na suradnju s nacionalnim zdravstvenim nadležnim tijelima, te kao platforma za suradnju u zdravstvenom sektoru zemalja članica.

Partneri biti nevladine udruge i partneri iz zdravstvenog sustava, posebice udruge pacijenata i udruge zdravstvenih djelatnika.