Europa za građane

Upravljanje programom
Nadležno tijelo EK Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA))
 
Glavna uprava Europske komisije za komunikaciju (Directorate General for Communication)
 
Nacionalna kontakt točka Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
web: www.uzuvrh.hr 
e-mail: europazagradane@uzuvrh.hr
e-mail2: info@uzuvrh.hr
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
 
http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45
   
 
Program Europa za građane koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama. Programi europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Uniji.
 

Svrha i glavni ciljevi ovog programa:

 • pridonijeti razumijevanju građana o EU, njenoj povijesti i raznolikosti,
 • poticati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU,
 • povećati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima,
 • poticati demokratsko sudjelovanje građana na razini EU, razvijajući razumijevanje građana o procesu kreiranja politike EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo na razini EU.

Specifični ciljevi programa:
 • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije koji se odnosi na promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
 • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.
   

Struktura programa:

Program se ostvaruje kroz sljedeće linije:
 • Europsko sjećanje
 • Demokratski angažman i umreženost
 • Operativna potpora
 

Aktivnosti:

Cjelina 1. - Europsko sjećanje: podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti, vrijednostima i ciljevima EU
Prioriteti: uzroci totalitarnih režima i drugi ključni momenti u suvremenoj europskoj povijesti
Prioriteti za 2014. godinu:
 • 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata,
 • 25. godišnjica od pada Berlinskog zida,
 • 10 godina od proširenja Europske unije na središnju i istočnu Europu.
 
Cjelina 2. - Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini EU
Aktivnosti koje se podupiru:
 • Bratimljenje gradova
 • Mreže gradova
 • Projekti civilnog društva
Prioriteti za 2014.godinu:
 • izbori za Europski parlament 2014. i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe,
 • rasprave o budućnosti EU.
 

Glavni korisnici:

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.
Program je otvoren za 28 zemalja članica Europske unije, te zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i  EFTA zemljama potpisnicama ugovora o Europskom gospodarskom prostoru pod uvjetom da su potpisali Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom.
 

Partneri:

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.