LIFE

LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
Opća uprava za okoliš i Opća uprava za klimatske akcije
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Služba za europske poslove
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
 
http://www.mzoip.hr
   
 
LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije će se sastojati od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije
 

Svrha i glavni ciljevi

Svrha programa je zaštita okoliša i očuvanje prirode, a provoditi će se kroz dva potprograma svaki sa specifičnim glavnim ciljevima.


Potprogram za okoliš:

  1. Okoliš i učinkovitost resursa - provedba politike zaštite okoliša uključuju i tržišno orijentirane inovacije;
  2. Priroda i bioraznolikost - najbolje prakse za veće bioraznolike izazove zadržavajući fokus na Natura 2000;
  3. Upravljanje okolišem i informiranje - promicanje razmjene znanja, širenje primjera dobre prakse i bolju usklađenost uz javne kampanje za podizanje svijesti.


Potprogram za klimatske akcije:

  • Ublažavanje klimatskih promjena – fokus na smanjivanje emisije stakleničkih plinova
  • Adaptacija na klimatske promjene – fokus na povećavanje otpornosti na klimatske promjene
  • Upravljanjem okolišem i informiranje – fokus na povećanje svijesti, komunikaciju, suradnju i širenje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbene aktivnosti.
 

Struktura Programa

Bespovratna sredstva za financiranje projekata ostati će glavni način financiranja, zatim financiranje studija, konferencija i ostalog. Potpora ne vladinim udrugama i drugim tijelima biti će i dalje moguća, a također će postojati mogućnost doprinosu novim financijskim instrumentima. Postojati će i mogućnost financiranja izgradnje administrativnih kapaciteta za učinkovitije provođenje LIFE programa.
 

Specifičnosti Programa

LIFE je jedini financijski instrument Europske komisije isključivo posvećen zaštiti okoliša i prirode namijenjen aktivnostima u području zaštite okoliša i zaštite prirode čiji je cilj doprinijeti razvoju i provedbi politike zaštite okoliša Europske unije.
 

Glavni korisnici

LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge.
 

Partneri

LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge