Civilna zaštita

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
 
DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
http://ec.europa.eu/echo
 
Nacionalna kontakt točka Državna uprava za zaštitu i spašavanje Samostalna služba za međunarodne odnose
www.duzs.hr
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
   
 
Glavna uloga Mehanizama Unije za civilnu zaštitu je olakšati suradnju država članica u intervencijama civilne zaštite u slučaju katastrofa.


Svrha i glavni ciljevi

Ovaj program pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.


Aktivnosti

U okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu financiraju se sljedeće aktivnosti:
 
 • Projekti prevencije koji doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.
 • Projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodne i od strane čovjeka uzrokovane nesreće, omogućavanju suradnje među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.
 • Vježbe civilne zaštite.
 

Struktura Programa

Financiranje aktivnosti Mehanizma Unije za civilnu zaštitu provode se kroz natječaje za dodjelu:
 
 • bespovratnih sredstava (vježbe civilne zaštite, projekti prevencije i projekti pripravnosti),
 • javnu nabavu (tečajevi, vježbe za module civilne zaštite i timove za tehničku pomoć).
           

Glavni korisnici

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici (dokle god se projektom ne ostvaruje profit):
 
 • tijela državne uprave,
 • tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave,
 • sveučilišta,
 • međunarodne organizacije,
 • nevladine udruge i
 • komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.

Fizičke osobe (pojedinci) ne mogu sudjelovati.
 

Partneri

Za prijavljivanje prijedloga projekta potrebno je (ovisno o vrsti raspisanog natječaja) imati dva partnera iz država članica EU a nacionalni partneri mogu biti: tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine udruge i komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.