Fiscalis 2020.

Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
Opća uprava za poreze i carinsku uniju (EC - Taxation and Customs Union DG (DG TAXUD)
web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo financija - Porezna uprava
http://www.porezna-uprava.hr
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

   
 
Program će omogućiti efikasno funkcioniranje poreznih sustava unutar EU poticanjem suradnje zemalja članica u području porezne politike. Program potiče efikasniju primjenu poreznog zakonodavstva EU, razvoj informacijskih sustava, razmjenu iskustava između nacionalnih poreznih uprava te primjenu najbolje prakse u području oporezivanja. Program se temelji na Uredbi (EU) br. 1286/2013 od 11. prosinca 2013. o donošenju akcijskog programa za poboljšanje rada poreznih sustava u Europskoj uniji za razdoblje 2014.-2020. (Fiscalis 2020) i ukidanju Odluke br. 1482/2007/EZ.

Očekuje se da će daljnji razvoj informacijskih sustava poreznih uprava zemalja članica EU i inicijative za zajedničko jačanje kapaciteta poreznih uprava doprinijeti ostvarenju ciljeva u okviru strategije „Europa 2020“. Pružajući okvir za učinkovitije postupke poreznih uprava zemalja članica EU, a također i jačanje konkurentnosti poduzeća, poticanje zapošljavanja te doprinos zaštiti financijskih i ekonomskih interesa pojedinih država članica, Unije i poreznih obveznika, program Fiscalis 2020 aktivno će jačati funkcioniranje poreznih sustava na unutarnjem tržištu EU, istovremeno doprinoseći i postupnom uklanjanju zapreka i poremećaja na tržištu.
 

Glavni ciljevi programa

Pružiti podršku u procesu usklađivanja poreznog zakonodavstva; ojačati kapacitet porezne administracije; poboljšati efikasnost suzbijanja poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja plaćanja poreza. Također je cilj poboljšati suradnju s drugim tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, trećim zemljama i gospodarskim subjektima u području suzbijanja poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja plaćanja poreza.


Aktivnosti

Zajedničke aktivnosti: uspostavljanje multilateralne kontrole u području oporezivanja pravnih i fizičkih osoba u zemljama članicama EU; provođenje zajedničkih revizija; rad ekspertnih timova za pojedina specifična područja

Jačanje ljudskih resursa: provođenje edukacija u cilju stjecanja novih znanja i profesionalnih vještina - organiziranje seminara, radionica, radnih posjeta

Jačanje IT kapaciteta: daljnji razvoj, održavanje i kontrola postojećih informacijskih sustava - sustav za razmjenu podataka o PDV-u (VIES), Interoperabilni sustav za upravljanje trošarinama (EMCS), ostali informacijski sustavi; uspostava novih informacijskih sustava na razini EU


Struktura programa

Instrumenti financiranja su slijedeći:
 
  • grantovi (stopa sufinanciranja u slučaju grantova može iznositi do 100% prihvatljivih troškova)
  • ugovori koji se sklapaju prema pravilima javne nabave, 
  • povrat sredstava za financiranje vanjskih eksperata.
 

Specifičnosti programa

Program pruža podršku suradnji poreznih uprava zemalja članica EU i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Potiče se umrežavanje, zajedničke aktivnosti, edukacije djelatnika poreznih uprava, razvoj informacijskih sustava. Program omogućuje jednostavniju primjenu poreznog zakonodavstva, pruža podršku nacionalnim poreznim upravama u području razvoja elektroničkog poslovanja, doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja.
 

Glavni korisnici

Ministarstvo financija  -  Porezna uprava  (za područje trošarina uključena je i Carinska uprava)
 

Partneri

Zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU koje zadovoljavaju potrebne uvjete; u program odnosno u pojedine aktivnosti moći će se uključiti i predstavnici drugih državnih institucija, gospodarskih subjekata i predstavnici međunarodnih organizacija