Easi

Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
 
 
Opća uprava za zapošljavanje (DG EMPL)
Contact Form
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
Službena stranica DG EMPL namijenjena programu EaSI http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
 
Stranica Ministarstva socijalne politike i mladih 
   
 
 
Program zapošljavanja i socijalne inovacije (Easi) je instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja, koji će jamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati uvjete rada.

Kroz program će se podržati inovativne socijalne politike, promicati mobilnost radne snage, kao i olakšati pristup mikrokreditiranju i poticati socijalno poduzetništvo.
 

Svrha i glavni ciljevi

Cilj programa je podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi.

Osim toga promicati će i sljedeće aktivnosti:
 
 • Jednakosti između žena i muškaraca,
 • Visoki stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja,
 • Borba protiv siromaštva i socijalne isključivosti,
 • Osobita pažnja posvetiti će se najranjivijim članovima društva, osobito mladima i sl.
 

Aktivnosti

EURES:  

 • glavne aktivnosti EURES-a na prekograničnoj razini financirat će se putem ovog programa, dok  će se nacionalne aktivnosti EURES  moći financirati putem ESF kako bi pružile podršku mobilnosti radnika i pomogle tvrtkama u  zapošljavanju u inozemstvu 
 • modernizirani EURES Portal na razini EU služit će  kao samoposlužni alat za one koji traže  posao kao i za poslodavce.  EURES će pomoći u stvaranju i razvoju novih ciljanih programa mobilnosti, ponajprije omogućiti razvoj Your First EURES Job scheme.
 

Instrument Mikrofinanciranja i društveno poduzetništvo:

 • proširiti potporu pružateljima mikrokredita pod aktualnim European Progress Microfinance Facility (lansiran 2010)
 • osigurati sredstva za izgradnju kapaciteta institucija za mikrofinanciranje
 • podrška razvoju tržištu socijalnih ulaganja i olakšati pristup financijskim sredstvima za društvena poduzeća.
 

Program Progress

Za razdoblje 2014-2020, komponenta Progress  nastaviti će svoje dosadašnje aktivnosti (analize, uzajamno učenje i potpore) te će imati određeni proračun za socijalne inovacije i eksperimentiranja u socijalnim politikama. Od ukupno osiguranih sredstava u okviru objedinjenog programa EaSI, oko 550 mil. EUR (61% od ukupnog proračuna), poduprijet će aktivnosti s naglaskom na europsku dimenziju, kao što su usporedive analize, uzajamno učenje i razmjena primjera dobre prakse u području zapošljavanja i socijalne politike. Program PROGRESS pomaže državama članicama u pripremi i provedbi politika reformi koje su potrebne za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Program također pomaže državama članicama u provedbi zakonodavstva EU u području zapošljavanja, socijalne politike i uvjeta rada. U provedbu će se uključivati nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalni partneri i organizacije civilnog društva.

Poseban dio proračuna od oko 100 milijuna € bit će osiguran za provjeru novih rješenja u području zapošljavanja i socijalne politike u ključnim područjima kao što su zapošljavanje ili uključivanje mladih. Najuspješnija rješenja moći će se provoditi uz potporu Europskog socijalnog fonda (ESF).
 
 

Struktura Programa

Program objedinjuje tri programa EU kojima se u razdoblju 2007 i 2013 upravljalo odvojeno: Progress, EURES i mikrofinanciranje.

3 osi programa EaSI podržavaju:
 • modernizaciju politika zapošljavanja i socijalnih politika u skladu s ciljevima Progressa (61% od ukupnog proračuna);
 • mobilnost zapošljavanja u skladu s ciljevima EURES (18% od ukupnog proračuna);
 • pristup mikro-financiranju i socijalnom poduzetništvu u skladu s ciljevima Mikrofinanciranja i socijalnog poduzetništva (21% od ukupnog proračuna).
 

Glavni korisnici

I ) Progress:
 • Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti;
 • zavodi za zapošljavanje;
 • Specijalistička tijela predviđena zakonima EU;
 • Socijalni partneri;
 • Nevladine organizacije;
 • Visokoškolske ustanova i istraživački instituti;
 • Stručnjaci za evaluaciju i za procjenu utjecaja;
 • Nacionalni statistički uredi;
 • Mediji.
 
II ) EURES:
 • Nacionalne, regionalne i lokalne institucije;
 • zavodi za zapošljavanje;
 • Organizacije socijalnih partnera i drugih zainteresiranih strana.
 
III ) MF / SE :
 • Javne i privatne institucije osnovane na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, koje pružaju mikrofinanciranje za osobe i
 • mikropoduzeća i / ili financiraju društvena poduzeća