Kreativna Europa

 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 
Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europe
 
MEDIA desk EU
www.ec.europa.eu/media
 
Nacionalna kontakt točka Potprogram KulturaMinistarstvo kulture, Služba za kulturne i kreativne industrije -  Desk Kreativna Europa
 
Potprogram MEDIA - Hrvatski audiovizualni centar - Desk Kreativna Europa
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
 
http://www.culturenet.hr/default2.aspx
 
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7597
   
 
Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturnu i kreativnu industriju.
 

Ciljevi programa

Kreativna Europa će udružiti do sada razdvojene mehanizme potpore kulturnom i audiovizualnom sektoru u zajednički tzv. 'one stop-shop' otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali će i uz to odgovarati na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti, Kultura i MEDIA. Uz to će malim kulturnim operaterima biti otvorena i mogućnost financijskog jamstva s ukupnim fondom od 1 milijarde EUR-a u obliku bankovnih pozajmica.

Potpora će uključiti tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. Procijenjuje se da će u razdoblju od 2014. do 2020. godine najmanje 8 000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti potporu za prekograničnu suradnju što će im pomoći u stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere. Program će i dalje poticati prijevode europske literature s planiranih više od 5 500 knjiga i ostalih literarnih djela. Programska aktivnost MEDIA će poduprijeti svjetsku distribuciju više od 1 000 europskih filmova te pomoći profesionalcima u audiovizualnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri.
 

Potprogram Kultura

Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja:

1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama 

Rokovi za prijavu za sudjelovanje u programu su za sve četiri kategorije unaprijed utvrđeni te će vrijediti kroz sljedećih sedam godina trajanja programa, a možete ih naći u okviru svakog gore navedenog natječaja.  Projekti se prijavljuju i elektroničkim i poštanskim putem i to direktno Europskoj komisiji odnosno Izvršnoj agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
 
Posebne aktivnosti potprograma Kultura:
 
 1. Nagrade Europske unije u području kulture

Nagrade Europske unije namijenjene su poticanju veće vidljivosti raznolikosti i bogatstva europske kulture te interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja.
 
Postoje četiri vrste nagrada koje se dodjeljuju za postignuća u području glazbe, književnosti, suvremene arhitekture i kulturne baštine.
 
Nagrada EU za glazbu European Border Breakers Awards
 
 • Dodjeljuje se mladim talentima u pop, rock i dance glazbi koji su uspjeli ostvariti uspjeh sa svojim prvim probojem na europsko tržište.
 
Nagrada EU za književnost European Prize for Literature
 
 • Dodjeljuje se književnicima u usponu s namjerom promoviranja vrijednosti europske suvremene književnosti, podizanja svijesti o europskoj književnoj raznolikosti, pomoći mladim književnicima u proboju na europsko tržište te poticanju transnacionalne cirkulacije književnosti.
 
Nagrada EU za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe Awards
 
 • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera arhitektonske kreativnosti i važnosti moderne arhitekture za društvo i kulturu europskih gradova.
 
Nagrada EU za kulturnu baštinuEuropa Nostra Awards
 
 • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera skrbi o kulturnoj baštini i važnosti truda uloženog u podizanje svijesti građana o vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo i gospodarstvo.  
  
 1. Europska prijestolnica kulture
      
 2. Oznaka europske baštine  (European Heritage Label)

Oznaka europske baštine namijenjena je isticanju lokaliteta kulturne baštine te upoznavanju građana s europskom povijesti i kulturom. Glavni cilj nagrade je jačanje svijesti građana o njihovoj pripadnosti Europskoj uniji i promoviranje međusobnog razumijevanja.
 
Posebnosti Oznake europske baštine:
 
 • lokaliteti moraju imati značajnu ulogu u europskoj povijesti i izgradnji EU;
 • izbor lokaliteta na temelju njihove simbolične vrijednosti za Europu više nego na njihovim prirodnim ljepotama i arhitektonskoj vrijednosti;
 • omogućiti građanima upoznavanje s europskom kulturnom baštinom, povijesti te demokratskim vrijednostima;
 • poticanje umrežavanja lokaliteta i stručnjaka u cilju dijeljenja iskustava i najbolje prakse;
 • poticanje kulturnog turizma koji će doprinijeti i razvoju gospodarstva.
 

Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA pruža financijsku podršku razvoju, distribuciji i promidžbi filmske i audiovizualne industrije EU.

Potprogram pomaže lansiranju projekata s europskom dimenzijom i njeguje nove tehnologije, omogućavajući europskom filmu i audiovizualnim projektima poput filma, tele-drama, dokumentaraca i novih medija pronalaženje tržišta izvan nacionalnih granica i granica EU.

 Aktivnosti potprograma MEDIA: