Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske - Projekt Otoci

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini pokreće provedbu  projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (u nastavku teksta: Projekt Otoci) u okviru provedbe „Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2014. godinu“ prema potprogramu „Potpora u identificiranju projektnih ideja prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020.“ kojim se regionalnim koordinatorima na području naseljenih otoka Republike Hrvatske dodjeljuju financijska potpora u iznosu od 8.000.000,00 kn osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine, broj 148/14).
 

Cilj Potprograma

je priprema projekata i podizanje kapaciteta za učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na hrvatskim otocima kroz uključivanje svih zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja. 
 

Korisnici Potprograma

regionalni koordinatori Primorsko-goranske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije, bez obzira na ustroj, osnovani u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja u skladu s člankom 24. stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14).