Priprema i provedba razvojnih projekata za EU fondove

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, koji se financira iz Državnog proračuna, a osmišljen je kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u sljedećim potprogramima :
 
 • Priprema regionalnih razvojnih projekata
  • Modul l. Tehnička pomoć za pripremu projekata
  • Modul ll. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
 • Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima
 
 • Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova EU
 
 • Identifikacija projektnih ideja na regionalnoj i lokalnoj razini
 
 • Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

 

Cilj programa:

 • pridonijeti učinkovitoj pripremi projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja te njihovom uspješnijem kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije, podupirati koordiniranu pripremu integriranih projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata te postizanja bolje povezanosti i usklađenosti različitih programa;
 • omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalim prihvatljivim korisnicima Programa, da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva, a osobito onima iz potpomognutih područja;
 • pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata;
 • pomoći realizaciju projekata nakon što su im dodijeljena sredstva Europske unije;
 • dodatno osnažiti ili izgraditi kapacitete za pripremu i realizaciju projekata;
 • pridonijeti jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.
 

Dokumenti