Identifikacija projektnih ideja na regionalnoj i lokalnoj razini

Cilj  potprograma „Identifikacija projektnih ideja na regionalnoj i lokalnoj razini“ je identifikacija postojećih i generiranje novih projektnih ideja koje će biti moguće financirati iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju od 2014.- 2020. godine.

Svrha potprograma je jačanje institucionalnih kapaciteta za prepoznavanje projektnih ideja te stvaranje zaliha kvalitetnih projektnih ideja, kako od regionalnoga tako i od lokalnog značaja. Dovoljan broj kvalitetnih projektnih ideja ujedno predstavlja preduvjet za učinkovitu provedbu potprograma 1 „Priprema regionalnih razvojnih projekata“, te jednim dijelom i potprograma 2 „Priprema lokalanih razvojnih projekata na potpomognutim područjima“, a u konačnici za što učinkovitiju apsorbciju sredstava iz EU fondova.

Budući da identifikacija projektne ideje podrazumijeva intezivan rad (obično jednu ili više radionica /radnih sastanaka) kako bi se u konačnici definirao projekt koji će zaista odgovarati prilikama određenog korisnika, provedba će biti organizirana korz 2 modula:
 
  • Modul 1: Projektne radionice
  • Modul 2: Individulani rad sa korisnicima na generiranju i identifikaciji projektnih ideja


Korisnici potprograma su: 

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Institucije koje obnašaju funkciju regionalnih koordinatora.