Jačanje ljudskih potencijala

Cilj potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pristupnih fondova Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Korisnici ovog potprograma mogu biti:

  • sva upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencije osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja