Regionalni razvojni programi

Cilj potprograma „Priprema regionalnih razvojnih projekata“ je pridonijeti jačanju sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih prihvatljivih korisnika za prijavu regionalnih razvojnih projekata na natječaje u okviru operativnih programa koji se sufinanciraju iz pretpristupnog programa IPA odnosno iz strukturnih fondova Europske unije. Time Ministarstvo pomaže cjelovito jačanje sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a onda i Republike Hrvatske u cjelini, za djelotvornije korištenje sredstava iz fondova i programa EU.

Korisnici ovog potprograma mogu biti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
  • javna tijela te s njima izjednačena tijela koje je osnovala središnja država ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (fondovi, agencije, ustanove..) uključujući ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, ustanove zdravstvene zaštite i sl.
 
  • trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
  • turističke zajednice, te gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore.