Odbor za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., a sukladno članku 9. Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, 96/22), osnovan je jedinstveni Odbor za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. čiji se članovi sastoje od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa. Zadaća Odbora za praćenje je praćenje provedbe oba programa te napredak u ostvarenju njihovih ciljeva.

Odlukom o osnivanju Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., u točki II. određuje se sastav odbora, koji čine imenovani članovi i predstavnici te njihovi zamjenici.