Odbor za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.

NAJAVA: 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje programa održat će se u Zagrebu, 25. siječnja 2023. godine, u Hotelu Westin, s početkom u 11:00 sati.

Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje biti će predstavljene ključne aktivnosti i planirana ulaganja u oba programa, metodologija za uspostavu njihovih okvira uspješnosti, pregledi sustava upravljanja i kontrole te aktivnosti vezane uz kriterije odabira operacija, uključujući i za financijske instrumente (i njihovu ex-ante procjenu), aktivnosti komunikacije, informiranja i vidljivosti u razdoblju 2021.-2027., status ispunjenost Uvjeta koji omogućavaju provedbu te će se predstaviti osnovne odrednice Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova EU u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027. Dnevni red 1. sjednice uključuje i usvajanje Poslovnika o radu te potvrđivanje sastava OzP-a.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

(Objavljeno 18.1.2023.)