Institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj objavljen je u Narodnim novinama, broj: 116/2021 te je stupio na snagu 4. studenog 2021. godine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Zakonom je uspostavljen institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027., koji se odnosi na Koordinacijsko tijelo te programska tijela u sustavima upravljanja i kontrole EU fondova te se njime određuje i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova te korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranima iz EU fondova.

 

Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine

Zakonom se propisuju osnovne funkcije Koordinacijskog tijela, dok se njegove funkcije, zadaće i odgovornost utvrđuju uredbom Vlade Republike Hrvatske za svako pojedino financijsko razdoblje, počev od financijskog razdoblja 2021.-2027., a sukladno Zakonu i mjerodavnim pravnim propisima Europske unije.

Sukladno članku 5. točke 4. Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izradilo je prijedlog Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

E-savjetovanje o prijedlogu Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine bilo je otvoreno od 10. do 24. veljače 2022. godine.