U sustavu potpomognutih područja 264 jedinice lokalne samouprave

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/Gospodarstvo - Graditeljstvo/shutterstock_183277961_cr.jpg

Prema rezultatima kategorizacije jedinica na lokalnoj razini ukupno 264 od 556 jedinica lokalne samouprave, odnosno njih 47,48%, ispunjava uvjete za stjecanje statusa potpomognutog područja. Od toga najveći dio (82,19%) čine jedinice razvrstane u II. skupinu (217 JLS), dok je unutar I. skupine razvrstano 47 JLS.

Geografski gledano, većina područja s razvojnim poteškoćama smještena je u središnjem i istočnom dijelu zemlje, a posebice uzduž granice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. Najbolja situacija je u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji gdje niti jedna jedinica nije kategorizirana kao potpomognuto područje.
 

Rezultati kategorizacije na lokalnoj razini

  Broj jedinica koje ulaze u skupinu Udjel u ukupnom broju jedinica Broj stanovnika koji ulaze u skupinua Udjel u ukupnom broju stanovnika
I. skupina 47 8,45% 125.300 2,92%
II. skupina 217 39,02% 852.332 19,89%
III. skupina 173 31,1% 1.139.034 26,58%
IV. skupina 93 16,72% 1.223.740 28,56%
V. skupina 26 4,67% 944.483 22,04%
Jedinice s razvojnim poteškoćama
(I. + II. skupina)
264 47,48% 977.632 22,82%
a DZS - Broj stanovnika iz Popisa 2011.  
 
Ukupan broj stanovnika u jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa potpomognutog područja (22,82%) je neznatno veći od broja stanovnika koji je bio obuhvaćen kroz sustav područja posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja (18,89%). Međutim, dogodile se značajne promjene u odabiru jedinica. Naime, od 264 grada i općine koje po ovom modelu ispunjavaju uvjete čak njih 99 predstavljaju jedinice koje do sada nisu bile obuhvaćene područjima posebne državne skrbi odnosno brdsko-planinskim područjima. Istovremeno, ukupno 56 lokalnih jedinica s PPDS i BPP (većinom s brdsko-planinskih područja) ne ispunjava uvjete za ulazak u potpomognuta područja.
 

Usporedba rezultata kategorizacije prema indeksu razvijenosti na lokalnoj razini s BPP i PPDS-om

  Broj jedinica koje ulaze u skupinu Udjel u ukupnom broju jedinica Broj stanovnika 2011. Udjel u ukupnom broju stanovnika
Broj jedinica trenutno uključenih u PPDS koji potvrđuju status PP-a 155 (od 185*) 88,00% 559.929 54,50%
Broj jedinica trenutno uključenih u 1. skupinu PPDS-a koji potvrđuju status PP-a 45 (od 48+2) 90,00% 170.928 51,92%
Broj jedinica trenutno uključenih u 2. skupinu PPDS-a koji potvrđuju status PP-a 49 (od 53+8) 80,32% 224.988 43,79%
Broj jedinica trenutno uključenih u 3. skupinu PPDS-a koji potvrđuju status PP-a 61 (od 74) 82,43% 164.013 88,93%
Broj jedinica trenutno uključenih u BPP koji potvrđuju status PP-a 10 (od 45) 22,22% 42.606 21,08%
Broj novih jedinica koji stječe status PP-a 99 (326) 30,36% 381.914 12,49%
 
PP – potpomognuta područja
PPDS – područja posebne državne skrbi
BPP – brdsko-planinska područja
*Izračun uzima u obzir lokalne jedinice koje su i u cijelosti i dijelom svog teritorija uključene u PPDS