SWOT radionice s razvojnim dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini

S obzirom da je započela druga faza izrade Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ekonomskim institutom, Zagreb u okviru projekta Tehnička pomoć Ministarstvu pri definiranju razvojnih  prioriteta na razini statističkih (NUTS II) regija održalo je tijekom prosinca 20015. godine pet radionica za izradu SWOT analiza. Radionice su održane u Krapini 11. prosinca, Rijeci 14. prosinca, Šibeniku 15. prosinca, Slavonskom Brodu 17. prosinca te Bjelovaru 18. prosinca.

S obzirom da je svrha radionica bila uz pomoć SWOT metodologije raspraviti i utvrditi kvalitativne razvojne probleme i potrebe nakon pripremljene osnovne analize koja je kvantitativne prirode, tijekom radionica, u radnim skupinama tematski se raspravljalo o vlastitim razvojnim snagama i slabostima te vanjski uvjetovanim prilikama i prijetnjama u područjima gospodarstva, društva, prostora i okoliša te razvojnog upravljanja. Rezultati trebaju poslužiti definiranju razvojnih problema s kojima se izravno suočavaju razvojni dionici na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i identifikaciji razvojnih učinaka javnih politika u spomenutim područjima.

Cilj radionica bio je identificirati razvojne probleme uzrokovane s jedne strane sektorskim politikama koje nedovoljno uzimaju u obzir razvojne posebnosti pojedinih područja u Republici Hrvatskoj, i s druge strane razvojne potrebe takvih područja zbog razvojnih specifičnosti (geografija, insularnost, demografija, ekonomsko zaostajanje, povijesno nasljeđe, i dr.).

Na osnovi nalaza prikupljenih na nivou cijele Republike Hrvatske pripremit će se Strategija regionalnog razvoja RH u okviru koje će na nacionalnoj razini biti definirani ciljevi, prioriteti i mjere te čijom provedbom će se nastojati doprinijeti rješavanju identificiranih problema i potreba na regionalnoj i lokalnoj razini.