Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nadležno tijelo, provelo je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Postupak strateške procjene se proveo na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.

U skladu s mišljenjem Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš, Ministarstvo je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine i Nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine na javnu raspravu.
 
Javna rasprava je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine te je u okviru javne rasprave 30. kolovoza 2016. godine održano i javno izlaganje oba dokumenta.
 
Budući je javna rasprava održana tijekom ljetnih mjeseci, Ministarstvo je uvažilo sve komentare i prijedloge koji su zaprimljeni i izvan roka u skladu s kojima je Strateška studija korigirana i dopunjena te finalizirana.