Provedba postupka vrednovanja Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

U skladu s člankom 48. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), planski dokumenti politike regionalnoga razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe.

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/15), postupak vrednovanja Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (u nastavku teksta: Strategija) pokrenut je donošenjem Odluke o početku postupka vrednovanja Strategije sastavni dio koje je i Plan vrednovanja.

Shodno odredbama Pravilnika osnovana je i Upravljačka skupina za provedbu vrednovanja Strategije čiji su najvažniji zadaci: usmjeravanje aktivnosti vrednovanja Strategije, nadziranje svih ključnih koraka tijekom cijelog procesa, osiguranje usklađenosti politike, pružanje stručnog doprinosa tijekom vrednovanja, omogućavanje dostupnosti potrebnih informacija, jamčenje nepristranosti i korisnosti vrednovanja, pružanje stalne kontrole kvalitete, poticanje i udruživanje znanja.