Karta regionalnih potpora

Regionalne potpore su potpore namijenjene poticanju gospodarskog razvoja slabije razvijenih regija koje su utvrđene kartom regionalnih potpora.
 
Kartom regionalnih potpora utvrđuju se područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti, potpore za olakšavanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja, ako takve potpore ne utječu negativno na trgovinske uvjete u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu država članica, te njihov maksimalni intenzitet.
 
Područja se definiraju na razini NUTS2 (prostorne jedinice za statistiku 2. razine), uz uvjet da bruto domaći proizvod po stanovniku prostorne jedinice, mjeren u paritetima kupovne moći, bude niži od 75% prosjeka EU.