Održivi urbani razvoj

Najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je 345,35 milijuna eura za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju, putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). ITU mehanizam je novi mehanizam Europske unije koji se sastoji od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. ITU mehanizam provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.  te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Sukladno Sporazumu o partnerstvu, urbana područja, kandidati za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizam, su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj s najvećom koncentracijom stanovništva, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Konačna odluka o odabiru gradova kojima će biti dodijeljena sredstva ovisit će o natječaju između sedam urbanih centara, a očekuje se da će najvjerojatnije biti odabrano njih četiri.

Urbana područja koja su kandidati za financiranje aktivnosti putem ITU mehanizma trebaju definirati smjer svoga razvoja u strateškom dokumentu, odnosno, izraditi strategiju razvoja urbanog područja. Sukladno tome, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 15. rujna 2015. godine donijelo je Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje, s pripadajućim dodacima, odnosno, propisalo je metodologiju za izradu strategije koja će obuhvatiti integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima.

Više o ITU-u