Strateška procjena utjecaja na okoliš Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.