8. siječnja 2015. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nadležno tijelo, nakon provedenog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. donijelo je Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.  
 
Predmetno Izvješće te Operativni program uz područja konkuretnosti i kohezije za financijsko razdbolje Europske unije 2014.-2020.  objavljuju se sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).