15. rujna 2014. Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. 
 
Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Operativnog programa te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.

Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. na javnu raspravu. Javna rasprava održat će se od 15. rujna do 15. listopada 2014., u sklopu koje će se u petak, 26. rujna 2014. godine, s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, 10000 Zagreb, održati i javno izlaganje o Strateškoj studiji  (uključujući Dodatak na istu te Netehnički sažetak Strateške studije) i nacrtu prijedloga Operativnog programa.