Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.