Aktualno

Od 2007. godine pa sve do ulaska Hrvatske u EU, za regionalni razvoj i povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na raspolaganju nam stoji komponenta IIIc IPA. Projekti se predlažu sukladno ciljevima definiranim u Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. – 2009. čija vrijednost iznosi ukupno 47,2 milijuna eura.
Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja i rasta poduzetništva, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima.
Vrijednost Operativnog programa je 47.133.001 eura, u čemu Republika Hrvatska sudjeluje s 11.783.251 eura (25%), a program IPA osigurava 35.349.750 eura (75%) bespovratne pomoći.

Operativni program za regionalnu konkurentnost sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera:
 

Prioritetna os 1

Poboljšanje razvojnih mogućnosti područja s poteškoćama u razvoju

Mjera 1.1. Poslovna infrastruktura

Prioritetna os 2

Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Mjera 2.1. Poboljšanje ulagačke klime
Mjera 2.2.

Transfer tehnologije i potpora na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

Prioritetna os 3

Tehnička pomoć

Mjera 3.1. Upravljanje Operativnim programom i jačanje institucionalne sposobnosti
Mjera 3.2. Razvoj sektorskih studija, priprema budućih programskh dokumenata i pripadajućih projektnih prijedloga
Projekti
 
Za upite vezane uz prijavu projekata ljubazno molimo kontaktirajte Odjel za programe konkurentnosti i zapošljavanja

Informacije vezane za objavu natječaja nalaze se na web stranici Središnje agencija za financiranje i ugovaranje  programa i projekata EU


Popis projekata

Cilj prve vrste projekata je poboljšati administrativnu sposobnost na nacionalnoj razini:
uspostavljanjem potrebnog pravnog, institucionalnog i programskog okvira, i to ne samo u svrhu apsorpcije sredstava u sklopu pomoći EU za gospodarsku i socijalnu koheziju.

Cilj druge vrste projekata je uspostaviti i poboljšati strateško planiranje i institucionalne i programske strukture u županijama. To se predviđa kao doprinos „od dna prema gore“, dugoročnim ciljevima prevladavanja razlika u razvitku u hrvatskim regijama i apsorpcije sredstava iz Strukturnih fondova Europske Unije. Županije su primile tehničku pomoć u sklopu programa CARDS za izradu regionalnih operativnih programa (ROP), uspostavu pripadajućeg institucionalnog sustava i stvaranje niza projekata, kao i u sklopu shema za sredstva bespovratne pomoći za provedbu pojedinačnih projekata temeljem regionalnih operativnih programa. Pomoć je prvo bila usmjerena na županije koje su za vrijeme Domovinskog rata pretrpjele najveću štetu, a zatim se proširila na ostale županije.