Kontakti

Kontakti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Uprava za strateško planiranje,

Sektor za koordinaciju fondova EU,
Služba za koordinaciju pripreme višegodišnjih programskih dokumenata
Odjel za programe konkurentnosti i zapošljavanja

Iva Šeler, voditeljica odjela
tel: +385 1 4569-182
mail: iva.seler@mrrfeu.hr

Iva Hladnik,viša stručna savjetnica
tel: +385 1 4569-188
mail: iva.hladnik@mrrfeu.hr


Vlatka Marčan, viša stručna savjetnica
tel: +385 1 4569-142
mail: vlatka.marcan@mrrfeu.hr

Kontakti osoba za informiranje javnosti:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Uprava za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih međunarodnih institucija
Sanja Fišer, voditeljica službe
tel: 6106- 957
e-mail: sanja.fiser@minpo.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I SPORTA
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
Služba za programe i projekte Europske unije
dr. sc. Ivana Crnić Duplančić, voditeljica službe
tel: +385 1 4594 422
e-mail: Ivana.CrnicDuplancic@mzos.hr

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU
Uprava za regionalni razvoj
Ines Franov Beoković, voditeljica službe
e-mail: Ines.Franov-Beokovic@mrrfeu.hr