Što nas očekuje?

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, otvaraju se nove mogućnosti sufinanciranja putem korištenja sredstava iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda. Na raspolaganju će nam biti znatno veća sredstva te će se značajno povećati i raspon mogućih područja ulaganja. Očekuje se skoro utvrđivanje konkretnih aktivnosti.

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 
Europski fond za regionalni razvoj jedan je od tri instrumenta kohezijske politike EU, osnovan je 1975. godine i služi smanjivanju razlika u stupnju razvoja između pojedinih regija te kao pomoć regijama koje se suočavaju sa strukturnim poteškoćama. U financijskom smislu radi se o najznačajnijem fondu koji se prije svega fokusira na izravna ulaganja i sve vrste investicija.

Ulaskom u punopravno članstvo EU, Republika Hrvatska će početi koristiti EFRR, a za razliku od predpristupnog razdoblja i programa IPA, na raspolaganju će nam biti znatnija sredstva te će se značajno povećati i raspon područja ulaganja. Sukladno tome, u tijeku su intenzivne aktivnosti oko pripreme osnovnih dokumenata i odgovarajuće organizacijske strukture za korištenje sredstava ERFF-a.

Iz navedenog fonda u načelu je moguće financirati sljedeće: 
  • Izravnu pomoć ulaganjima u tvrtke (ponajviše za malo i srednje poduzetništvo) s ciljem povećanja ili modernizacije proizvodnje te stvaranja novih i održivih radnih mjesta;  
  • Infrastrukturne projekte ključne za gospodarski razvoj određenog područja, naročito one vezane uz stvaranje ili održavanje trans-Europske prometne mreže, telekomunikacije, očuvanje okoliša, energetiku i inovacije; 
  • Financijske instrumente (npr. fondove za lokalni razvoj) čija je svrha pružanje podrške regionalnom i lokalnom razvoju te poticanje suradnje između gradova i regija;
  • Mjere tehničke pomoći, koje se odnose na poboljšanje kvalitete izvedbe projekata za koje su odobrena sredstva Europske Unije (npr. savjetodavne usluge)
Od 2007. godine osim toga se stavlja sve veći naglasak na područje istraživanja i razvoja, održivost te sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika između regija.

Krajnji cilj je prije svega ulaganjima stvoriti održiva radna mjesta (posebno u sektoru malog i srednjeg poduzetništva), ostvariti bolju prometnu i komunikacijsku povezanost, jačati mogućnost novih izvora zarade, odnosno smanjiti ovisnost o granama koje nisu dugoročno održive te poticati gospodarsku raznolikost, posebice u ruralnim područjima.