Što nas očekuje?

Trenutkom postanka zemljom članicom EU, RH će imati na raspolaganju znatno veća sredstva pomoći te su sukladno tome počele pripreme i identifikacija potencijalnih područja ulaganja.
 
Sektoru zaštite okoliša će biti otvoreni Kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj. Na raspolaganju će nam biti znatno veća sredstva te će se značajno povećati i raspon mogućih područja ulaganja. Sukladno tome, u tijeku su intenzivne aktivnosti oko pripreme osnovnih dokumenata i odgovarajuće organizacijske strukture za korištenje sredstava. Očekuje se skoro utvrđivanje konkretnih aktivnosti. Financiranje iz strukturnih fondova razlikuje ‘velike’ projekte (major projects), ukupne vrijednosti veće od 50 milijuna eura i ‘ne-velike’ projekte (non-major projects) ukupne vrijednosti manje od 50 milijuna eura.
 
Vezano uz sektor zaštite okoliša iz područja cilja 'konvergencija' moguće je financirati investicije vezane uz: vodoopskrbu te upravljanje vodama i otpadom, pročišćavanje otpadnih voda te kakvoću zraka, zaštitu, sprečavanje i kontrolu dezertifikacije, integrirani nadzor onečišćenja, pomoć pri ublažavanju posljedica klimatskih promjena, poboljšanje stanja okoliša uključujući onečišćena područja te obnovu napuštenih industrijskih područja (brownfield redevelopment), promoviranje bioraznolikosti i zaštite prirode uključujući investicije u NATURA 2000 područja te turističke objekte koji promoviraju prirodna bogatstva u skladu s principima održivog turizma, zaštitu od rizika, uključujući razvojne i provedbene planove za zaštitu i suzbijanje prirodnih rizika (dezertifikacija, suše, požari i poplave) te tehnoloških rizika. Zadaća je svake zemlje članice da odabere prioritetna područja ulaganja.
 
Financijska perspektiva 2007.-2013. uspostavljena je Uredbama Vijeća br. 1083/2006 i br. 1080/2006. S obzirom da RH ulazi u ovu financijsku perspektivu u posljednjih 6 mjeseci 2013.g., Operativni program zaštita okoliša ne predviđa uključivanje novih područja financiranja, već se temelji na nastavku IPA programa, dakle, na financiranju gospodarenja otpadom i upravljanja vodama (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda). Za financijsku perspektivu 2014-2020 u procesu programiranja odredit će se prioritetna područja ulaganja u sektoru zaštite okoliša.