20.3.2020. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.