Transnacionalna suradnja

Kroz jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

U financijskom razdoblju 2007. - 2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u dva transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran), dok je u novom razdoblju 2014. – 2020. proširena mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jadransko-jonski program i Središnja Europa), a područja koje će obuhvaćati ti programi će u teritorijalnom smislu uključivati cijelu Hrvatsku.

Sudjelovanje u transnacionalnim programima u pretpristupnom razdoblju bilo je ograničeno u smislu raspoložive IPA alokacije i mogućnosti preuzimanja vodeće uloge u projektima, dok će u novoj financijskoj perspektivi Republika Hrvatska sudjelovati u punom kapacitetu kao i ostale države članice Europske unije te će imati jednaka prava i obveze.


Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. (Adrion)

Osim Hrvatske, u programu sudjeluju i još 3 države članice EU: Italija, Grčka, Slovenija, te 4 države nečlanice EU: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Srbija.

Ukupni proračun programa: iznosi 117,9 milijuna eura od čega su 83,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena za države članice EU, dok je 15,6 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) namijenjeno za sudjelovanje država nečlanica EU.

Ciljevi Programa: Program se nadovezuje na provedbu makroregionalne strategije EU za Jadransko jonsku regiju (EUSAIR), te promiče projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Adrion u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja strategijom. Opći cilj Programa Adrion je djelovati kao voditelj politike i inovator upravljanja među partnerskim državama. To se postiže poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.

Više informacija o programu: www.adrioninterreg.eu/
 

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.

Osim Hrvatske, u programu sudjeluju i još 9 država članica EU: Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska, Velika Britanija, te 3 države nečlanice EU: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Ukupni proračun programa: iznosi 275,9 milijuna eura od čega su 224,3 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena za države članice EU, dok je 9,3 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) namijenjeno za sudjelovanje država nečlanica EU.

Ciljevi Programa: Opći cilj Programa Mediteran je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji. Projekti se sufinanciraju u području inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, zaštite okoliša i zajedničkog upravljanja.

Više informacija o programu: www.interreg-med.eu/


Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

Osim Hrvatske, u programu sudjeluje 8 država članica EU: Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i dvije pokrajine iz Njemačke te 5 država nečlanica: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i četiri pokrajine iz Ukrajine. Ukupni proračun programa: iznosi 263 milijuna eura od čega su 202 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena za države članice EU, dok je 20 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) namijenjeno za sudjelovanje država nečlanica EU.

Ciljevi Programa: Program Dunav se nadovezuje na provedbu makroregionalne strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR), s fokusom na poboljšanje okvirnih uvjeta za inovacije i poboljšanje vještina za poslovanje i socijalne inovacije, jačanje transnacionalnog upravljanja vodama i prevencija poplavnih rizika, poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine te resursa i poticanje obnove i upravljanja ekološkim koridorima, podržavanje ekološki prihvatljivih i sigurnih prometnih sustava i uravnotežene dostupnosti urbanih i ruralnih područja, te poboljšanje energetske sigurnosti i energetske učinkovitosti, poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova.

Više informacija o programu: www.interreg-danube.eu/
 

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

Osim Hrvatske, u programu sudjeluje 8 država članica EU: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija, 9 regija iz Italije i 8 pokrajina iz Njemačke.

Ukupni proračun programa: iznosi 299 milijuna eura od čega je 246,5 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi Programa: Regionalna suradnja koja potiče sufinanciranje projekata vezano uz provedbu pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

Više informacija o programu: www.interreg-central.eu