Prekogranična suradnja

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

Kroz jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.
 

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Program Prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je dobre suradnje dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007.-2013. Program obuhvaća 9 regija u Sloveniji i 8 županija u Hrvatskoj (Istarska županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Primorsko-goranska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija te Grad Zagreb).

Ukupni proračun programa: iznosi 55,7 milijuna eura od čega je 46,1 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi Programa: promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima.

Više informacija o programu: www.si-hr.eu/hr2/
 

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Program Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je dobre suradnje dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007.-2013. Program obuhvaća 3 županije u Mađarskoj i 8 županija u Hrvatskoj (Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija).

Ukupni proračun programa: iznosi 73,9 milijuna eura od čega je 60,8 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi Programa: povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara (doprinos i razvoju turizma), poboljšanje rada javne uprave i ulaganje u obrazovanje.

Više informacija o programu:  www.huhr-cbc.com/
 

Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Program suradnje Italija-Hrvatska obuhvaća 25 pokrajina s talijanske strane i 8 županija u Hrvatskoj (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija).

Ukupni proračun programa: iznosi 236,8 milijuna eura od čega je 201,3 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi Programa: Program pridonosi oslobođenju potencijala plavog rasta u obje zemlje kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva, unaprjeđenju zajedničkog praćenja klimatskih promjena i sprječavanja prirodnih rizika, te pomaže razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodjele kretanja posjetitelja u regiji.

Više informacija o programu: www.italy-croatia.eu/
 

IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

Program suradnje Hrvatska - Srbija obuhvaća 4 županije u Hrvatskoj (Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija te Vukovarsko-srijemska županija), kao i 5 upravnih okruga u Srbiji.

Ukupni proračun programa: iznosi 40.344.930 eura, od čega su 34.293.188 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Ciljevi Programa: Jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata u području poboljšanja kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštitu okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika, promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja.

Više informacija o programu: www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/
 

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Program suradnje Hrvatska - Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora obuhvaća 12 županija u Hrvatskoj (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka), distrikt Brčko i 109 upravnih općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori.

Ukupni proračun programa: iznosi 67.241.552 eura, od čega je 57.155.316 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Ciljevi Programa: Jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata u području poboljšanja kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštitu okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika, promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja.

Više informacija o programu: www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/