Međuregionalna suradnja

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.
 

Program međuregionalne suradnje INTERACT 2014.-2020.

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. Program INTERACT III sufinancira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i pokriva cijeli teritorij Europske Unije, Norveške i Švicarske. Ograničen je izborom na jedan tematski cilj kako bi se povećao utjecaj na Kohezijsku politiku u cijeloj Uniji i kako bi se dobilo najviše iz međuregionalne suradnje radi jačanja učinkovitosti Kohezijske politike u okviru ulaganja za rast i radna mjesta te kako bi se pridonijelo ciljevima europske teritorijalne suradnje.
 
Opći cilj programa INTERACT III je razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje. Na taj način, program je usredotočen na poboljšanje tri specifična područja:
U cilju pružanja navedenih usluga, svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska, u razdoblju 2014. – 2020. su izdvojile za Program ukupno 46.340.000,00 EUR (od čega je 39.390.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 6.950.000,00 EUR sufinanciranje država članica).
 
Više informacija o programu: www.interact-eu.net
 

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe obuhvaća svih 28 država članica Europske unije i 2 države nečlanice (Norveška i Švicarska). Ukupni proračun programa iznosi 426,3 milijuna eura od kojih 359,3 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ciljevi Programa: Program promiče razmjenu iskustava, identifikaciju i širenje dobre prakse o tematskim ciljevima EU u cilju prijenosa na operativne programe i programe europske teritorijalne suradnje u području: jačanje infrastrukture i kapaciteta za IRI kroz regionalne inovacijske lance u odabranom području Pametne specijalizacije, poboljšanje regionalnih politika u osnaživanju malih i srednjih poduzeća u svim fazama njihovog životnog ciklusa razvoja, postizanje rasta i uključivanja inovacija, prijelaz na ekonomiju s niskom razinom ugljika u svim sektorima kroz politiku povećanja udjela obnovljivih izvora energije i promocije održivog multimodalnog prijevoza, zaštita i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa i prijelaz prema resursno učinkovitoj ekonomiji, promovirajući rast i eko-inovacije.

Više informacija o programu:
www.interregeurope.eu
 

Program međuregionalne suradnje ESPON 2014.-2020.

Program je namijenjen razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.
 
Više informacija o programu:
www.espon.eu
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/program-espon/3948


Program međuregionalne suradnje URBACT 2014.-2020.

Program URBACT namijenjen je razmjeni iskustava gradova u izradi razvojnih strateških dokumenata kao i povezivanju s nacionalnim prioritetima i strategijama.
 
Više informacija o programu:

www.urbact.eu
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/program-urbact-iii/urbact-iii-opcenito/4149