Pomoćnici ministrice

  • mr. sc. Davor Huška
Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
 
  •  Kristina Bilić, dipl. iur.
Uprava za regionalni razvoj
 
  • Tajana Huzak, dipl. ing. geol.
Uprava za otoke
 
  • Katica Mišković, dipl. ing. građ.
Uprava za potpomognuta područja
 
  • Stella Arneri
 
  • Mladen Pavić