Operativni programi

Europska komisija (EK) odobrila je 12. prosinca 2014. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ među prvih 50 od 205 zaprimljenih programa.

Kroz taj program Hrvatskoj je na raspolaganju 6,831 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj i to 4,700 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.
 
 • Najveći iznos ulaganja, više od 3 milijarde eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša (vodno-komunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada), prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim promjenama (obrana od poplava i drugih prirodnih katastrofa).
 
 • Više od 3 milijarde eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: 
  • istraživanje i inovacije
  • informacijske i telekomunikacijske tehnologije
  • razvoj malih i srednjih poduzeća
  • niskougljično gospodarstvo
  • obrazovanje
 
 • Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno ili više od 2 milijarde eura bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Europska komisija usvojila je u prosincu 2014. i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ među prvih 68 od 187 zaprimljenih prijedloga operativnih programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda.
 
Osnovni cilj OP-a „Učinkoviti ljudski potencijali“ je rast zapošljavanja i jačanje socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je vrijednost 1,621 milijarde eura, uključujući 206,31 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:
 
 • Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.
 
 • Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.
 
 • Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakostisuzbijanje diskriminacijeprijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednicipoboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.
 
 • Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijamarazvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti. 

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 252,64 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj programa: promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike Europske unije.
 
U okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 2.026 milijarde eura iz Europskog fonda za ruralni razvoj.

Cilj programa: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.