Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova

mr. sc. Ana Odak, pomoćnica ministrice
tel: 01 6465 319
administrativna tajnica: Gordana Domijan Novak
e-mail: gordana.domijannovak@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata
Marija Rajaković, načelnica sektora
tel: 01 6391 961
​e-mail: marija.rajakovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za strateško planiranje i praćenje razvoja
Ivana Nagy, voditeljica službe
tel: 01 4569 161
​e-mail: ivana.nagy@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za upravljanje, kontrolu i informacijski sustav
Dubravko Muzur, voditelj odjela
tel: 01 6438 250
 • ​Odjel za nacionalnu razvojnu strategiju
​Stjepan Marković, voditelj odjela
tel: 01 6470 320
 
 • Služba za koordinaciju razvojnih projekata i centraliziranih EU instrumenata
Radoslav Barišić, voditelj službe
tel: 01 6400 696

 • Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova
Iva Novak, načelnica sektora
tel: 01 4569 167
​e-mail: iva.novak@mrrfeu.hr
 • Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova
 
 

 
 • Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 1, 2 i 3) i objedinjene poslove koordinacije ESI fondova
Anita Karačić Kurevija, voditeljica odjela
tel: 01 6400 624
​e-mail: anita.karacic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 4, 5, 6 i 7) i programiranje ESI fondova
Lovro Novoselac, voditelj odjela
tel: 01 6470 353
​e-mail: lovro.novoselac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za izvještavanje i vrednovanje ESI fondova
Iva Novoselac Miholić, voditeljica službe
tel: 01 4569 138
​e-mail: iva.novoselac@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za strateško praćenje tematskih ciljeva 8, 9, 10 i 11 ESI fondova te izvještavanje o ESI fondovima
Filip Miličević, voditelj odjela
tel: 01 6447 491
​e-mail: filip.milicevic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za kohezijsku politiku i EU poslove
Ana Pleše, voditeljica službe
tel: 01 4569 139
​e-mail: ana.plese@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme 
 • Služba za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama
Natalija Laštro, VD voditeljica službe
tel: 01 4569 174
​e-mail: natalija.lastro@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih, socijalnih i administrativnih prioriteta
Marina Škunca, voditeljica odjela
tel: 01 4569 135
​e-mail: marina.skunca@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta
Tihana Jendričko, voditeljica odjela
tel: 01 4569 155
​e-mail: tihana.suzanic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje IPA programa, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama
Tomislav Belovari, voditelj službe
tel: 01 4569 152
​e-mail: tomislav.belovari@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova
Mato Pešut, načelnik sektora
tel: 01 4569 183
​e-mail: mato.pesut@mrrfeu.hr
 
 • Služba za jačanje kapaciteta, koordinaciju i vidljivost u području EU fondova
Zrinka Čupić, voditeljica službe
tel: 01 4569 191
​e-mail: zrinka.cupic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za jačanje kapaciteta za provedbu EU fondova
Ivana Alilović, voditeljica odjela
tel: 01 6470 329
​e-mail: ivana.alilovic@mrrfeu.hr 
 
 • Odjel za koordinaciju i vidljivost EU fondova
Maja Jelić Petković, voditeljica odjela
tel: 01 4569 191
​e-mail: maja.jelic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti o EU fondovima
Bože Čolak, voditelj službe
tel: 01 6447 731
e-mail: boze.colak@mrrfeu.hr