Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

Dragan Jelić, dipl. ing. stroj., pomoćnik ministrice
tel: 01 6400 635
fax: 01 6303 216
kontakt osoba: Andreja Pinter
e-mail: andreja.pinter@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava
Tatjana Borovina, načelnica sektora
tel: 01 6438 237
​e-mail: tatjana.borovina@mrrfeu.hr
 
 • Služba za uspostavu sustava
Marina Balentović, voditeljica službe
tel: 01 6447 457
​e-mail: marina.balentovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta
Marina Hudolin, voditeljica odjela
tel: 01 4569 141
​e-mail: marina.hudolin@mrrfeu.hr
 
 • Služba za potporu poslovnim procesima
Maja Ciglar, voditeljica službe
tel: 01 6446 733
​e-mail: maja.ciglar@mrrfeu.hr
 
 • Služba za kontrolu kvalitete sustava
Sanja Haskić, voditeljica službe
tel: 01 6446 754
​e-mail: sanja.haskic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za provedbu planiranih i ad hoc provjera na razini sustava
Andreja Zeljko, voditeljica odjela
tel: 01 6400 641
​e-mail: andreja.zeljko@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu provjera na razini sustava
Sandra Krulić, vd voditeljica odjela
tel: 01 6447 483
​e-mail: sandra.krulic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju revizija i kontrola
Antea Radić, voditeljica odjela
tel: 01 6400 672
​e-mail: antea.radic@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima
Tatjana Perković, načelnica sektora
tel: 01 6400 625
​e-mail: tatjana.perkovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja
Jelena Dukarić, voditeljica službe
tel: 01 6446 742
​e-mail: jelena.dukaric@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za upravljanje rizicima
Vera Rubil, voditeljica odjela
tel: 01 6447 475
​e-mail: vera.rubil@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora
Bruno Varga, voditelj odjela
tel: 01 6447 461
​e-mail: bruno.varga@mrrfeu.hr
 
 • Služba za postupanje po prigovorima
Maja Jakopović, voditeljica službe
tel: 01 6446 741
​e-mail: maja.martinovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija
Sandra Grgorović Hadžija, voditeljica odjela
tel: 01 6447 492
​e-mail: sandra.grgogovichadzija@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za prigovore u provedbi operacija
Hrvoje Racan, voditelj odjela
tel: 01 6447 494
​e-mail: hrvoje.racan@mrrfeu.hr
 

 • Služba za upravljanje provedbom operativnih programa
Nataša Filipović, voditeljica službe
tel: 01 4569 166
​e-mail: natasa.filipovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za financijsko praćenje
Maja Radočaj, voditeljica odjela
tel: 01 6447 486
​e-mail: maja.radocaj@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje i izvještavanje
Marta Raljević, voditeljica odjela
tel: 01 4569 102
​e-mail: marta.raljevic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za vrednovanje Upravljačkog tijela
Nataša Raduka, voditeljica odjela
tel: 01 6447 456
​e-mail: natasa.raduka@mrrfeu.hr
 
 • Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja
Morana Gojević, voditeljica službe
tel: 01 6446 744
​e-mail: morana.gojevic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
Zorana Braić, voditeljica odjela
tel: 01 6465 303
​e-mail: zorana.braic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije
Ivica Čulina, voditelj odjela
tel: 01 6446 745
​e-mail: ivica.culina@mrrfeu.hr
 
 • Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći
Theodor Klobučar, voditelj službe
tel: 01 4569 103
​e-mail: theodor.klobucar@mrrfeu.hr
 
 • Služba za financijske instrumente
Dijana Bezjak, voditeljica službe
tel: 01 6447 464
​e-mail: dijana.bezjak@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje i kontrolu kvalitete provedbe financijskih instrumenata
Zrinka Mustapić, voditeljica odjela
tel: 01 6465 304
​e-mail: zrinka.mustapic@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
Emina Štefičić, načelnica sektora
tel: 01 6391 488
​e-mail: emina.steficic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti
Radojka Tomašević, voditeljica službe
tel: 01 6400 666
​e-mail: radojka.tomasevic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja
Marina Novosel, voditeljica odjela
tel: 01 6391 973
​e-mail: marina.novosel@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti
Tomislav Pinter, voditelj odjela
tel: 01 6447 454
​e-mail: tomislav.pinter@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga
Ana Begić Hendija, voditeljica odjela
tel: 01 6446 743
​e-mail: ana.begichendija@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i provedbu projekata u području socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
Sanja Galeković, voditeljica službe
tel: 01 6391 965
​e-mail: sanja.galekovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture
Jelena Spajić, voditeljica odjela
tel: 01 6471 987
​e-mail: jelena.spajic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture
Vlatka Valc Galešić, voditeljica odjela
tel: 01 4569 157
​e-mail: vlatka.valcgalesic@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti
Damir Tomasović, načelnik sektora
tel: 01 4569 181
​e-mail: damir.tomasovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti
Ana Markuz, voditeljica službe
tel: 01 6400 651
​e-mail: ana.markuz@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike
Lucija Pecnik, voditeljica odjela
tel: 01 6446 737
​e-mail: lucija.pecnik@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti
Vedran Slaver, voditelj odjela
tel: 01 4569 158
​e-mail: vedran.slaver@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša
Vesna Benković, voditeljica službe
tel: 01 4569 199
​e-mail: vesna.benkovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti
Davorka Hajduković, voditeljica odjela
tel: 01 6447 487
​e-mail: davorka.hajdukovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima
Manuela Turković, voditeljica odjela
tel: 01 4569 146
​e-mail: manuela.turkovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata
Natalija Šimunović, voditeljica službe
tel: 01 4569 118
​e-mail: natalija.simunovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu
Ana Karačić, voditeljica odjela
tel: 01 6447 453
​e-mail: ana.karacic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela
Martina Legac, voditeljica odjela
tel: 01 4569 110
​e-mail: martina.legac@mrrfeu.hr