Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

 • Stella Arneri, ravnateljica
tel: 01 6391 985
kontakt osoba: Magdalena Iva Pirić
e-mail: magdalenaiva.piric@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije
​Mislav Kovač, načelnik sektora
tel: 01 6391 971
e-mail: mislav.kovac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za prekograničnu suradnju
​Perica Gabrić, voditelj službe
tel: 01 6400 689
e-mail: perica.gabric@mrrfeu.hr
 
 • Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju
​Lovre Karamarko, v.d. voditelj službe
tel: 01 6471 258
e-mail: lovre.karamarko@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za prvostupanjsku kontrolu
​Josip Malogorski, načelnik sektora
tel: 01 6400 668
e-mail: josip.malogorski@mrrfeu.hr
 
 • Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje
Tamara Ivančević Posavac, voditeljica službe
tel: 01 6391 473
e-mail: tamara.ivancevicposavac@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama
​Ines Horvat, voditeljica odjela
tel: 01 6472 503
e-mail: ines.horvat@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje
​Josipa Bago, voditeljica odjela
tel: 01 6470 536
e-mail: josipa.bago@mrrfeu.hr
 
 • Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje
Andrijana Gavran, voditeljica službe
tel: 01 4811 431
e-mail: andrijana.gavran@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III
Anamarija Ostojić, voditeljica odjela
tel: 01 4811 941
e-mail: anamarija.ostojic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe
Marija Magaš Balić, voditeljica odjela
tel: 01 6470 535

 
 • Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć
​Neven Vajnaht, voditelj službe
tel: 01 4812 408
e-mail: neven.vajnaht@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje
Marko Perić, načelnik sektora
tel: 01 6400 480
e-mail: marko.peric@mrrfeu.hr
 
 • Služba  za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje
​Anđelka Hajdek, voditeljica službe
​tel: 01 6400 640
e-mail: andelka.hajdek@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje
Đana Petračija, voditeljica odjela
tel: 01 6471 254
e-mail: dana.petracija@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za horizontalne poslove
Jelena Plavetić, voditeljica odjela
tel: 01 6468 943
e-mail: jelena.plavetić@mrrfeu.hr
 
 • ​​Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija
Davor Skočibušić, voditelj službe
tel: 01 6447 607
e-mail: davor.skocibusic@mrrfeu.hr
 
 • Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora
Kristijan Futač, voditelj službe
tel: 01 4811 795
e-mail: kristijan.futac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU
​Sandra Guja, voditeljica službe
tel: 01 6391 903
e-mail: sandra.guja@mrrfeu.hr