Glavno tajništvo

 • Tina Markuš, dipl. iur., glavna tajnica ministarstva
tel: 01 6400-601
e-mail: tina.markus@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Ivana Kolić, načelnica sektora
tel: 01 6391 453
e-mail: ivana.kolic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
Božena Osvadić, voditeljica službe
tel: 01 6470 328
e-mail: bozena.osvadic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za upravljanje radnim odnosima
​Sonja Račić, voditeljica odjela
tel: 01 6447 463
 • Služba za opće poslove i uredsko poslovanje
Sunčana Podhraški, voditeljica službe
tel: 01 6465 313
e-mail: suncana.podhraski@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za opće poslove
​Križan Botica, voditelj odjela
tel: 01 6400 671
e-mail: krizan.botica@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za pravne poslove
Lidija Ravlić, načelnica sektora
tel: 01 6470 367
e-mail: lidija.ravlic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za normativno-pravne poslove
Draško Pokrovac, voditelj službe
tel: 01 6400 623
e-mail: drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima
Rahela Dorbić Valožić, voditeljica službe
tel: 01 6447 451
​e-mail: rahela.dorbicvalozic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za nabavu
Loreta Tej, voditeljica službe
tel: 01 6400 645
e-mail: loreta.tej@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i provedbu postupaka nabave financiranih iz EU sredstava
Maja Gračanin, voditeljica odjela
tel: 01 6470 355
​e-mail: maja.gracanin@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za kontrolu postupaka nabave
Helena Tomić, voditeljica odjela
tel: 01 6471 284
​e-mail: helena.tomic@mrrfeu.hr