Uprava za potpomognuta područja

 • Katica Mišković, ravnateljica
tel: 01 6391 428
fax: 01 6391 429
kontakt osoba: Darija Odobašić
e-mail: darija.odobasic@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima
Željka Zagorac, načelnica sektora
tel: 01 6391 426
​e-mail: zeljka.zagorac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za potpomognuta područja
 
 • Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva
​Ivana Toš, voditeljica odjela
tel: 01 6468 940
e-mail: ivana.tos@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja
Zoran Žagrić, voditelj odjela
tel: 01 6472 510
e-mail: zoran.zagric@mrrfeu.hr
 • Služba za područja s razvojnim posebnostima
Larisa Ciglar Beko, voditeljica službe
tel: 01 6470 530
e-mail: larisa.ciglarbeko@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva
 
 • Odjel za brdsko-planinska područja
 
 • Služba za pripremu teritorijalnih programa
Tatjana Špoljarić, voditeljica službe
tel: 01 6465 316
​e-mail: tatjana.spoljaric@mrrfeu.hr​
 
 • Sektor za integrirane programe depriviranih područja
Marija Ban, načelnica sektora
tel: 01 6470 376
​e-mail: marija.ban@mrrfeu.hr
 • Služba za pripremu programa i koordinaciju
 
 • Odjel za pripremu programa i intervencijske planove
Joško Vukušić, voditelj odjela
tel: 01 6391 448
​e-mail: josko.vukusic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju
Antonija Buhovac, voditeljica odjela
tel: 01 6391 497
​e-mail: antonija.buhovac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za provedbu integriranih programa
 
 
 • Odjel za pripremu poziva
Lidija Dumančić, voditeljica odjela
tel: 01 6470 368 
​e-mail: lidija.dumancic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za provedbu projekata
Magda Prpić, voditeljica odjela
tel: 01 6472 511 
​e-mail: magda.prpic@mrrfeu.hr