Uprava za regionalni razvoj

Kristina Bilić, pomoćnica ministrice
tel: 01 6465 312
Kontakt osoba: Barbara Slišurić
e-mail: barbara.slisuric@mrrfeu.hr
 

 
 • Sektor za politiku regionalnoga razvoja
Franka Vojnović, načelnica sektora
tel: 01 6391 978
​e-mail: franka.vojnovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pravni i strateški okvir politike regionalnoga razvoja
Jadranka Šegota, voditeljica službe
tel: 01 6391 976
​e-mail: jadranka.segota@mrrfeu.hr
 
 • Služba za podršku politici regionalnoga razvoja
Gordan Klišanić, voditelj službe
tel: 01 6471 973
​e-mail: gordan.klisanic@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za programe urbanoga razvoja
Darija Magaš, načelnica sektora
tel: 01 6400 616
​e-mail: darija.magas@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja
Sanja Rajaković Pedljo, voditeljica službe
tel: 01 6470 323
​e-mail: sanja.rajakovicpedljo@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja
Irena Jurčić, voditeljica odjela
tel: 01 6446 734
​e-mail: irena.jurcic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za uspostavu sustava i horizontalne poslove
Martina Milas, voditeljica odjela
tel: 01 6446 748
​e-mail: martina.milas@mrrfeu.hr
 
 • Služba za provedbu programa urbanoga razvoja
Irena Rožić Qeta, voditeljica službe
tel: 01 6470 371
​e-mail: irena.rozicqeta@mrrfeu.hr 
 
 • Odjel za podršku u pripremi projektne dokumentacije
Davor Bijelić, voditelj odjela
tel: 01 6391 979
​e-mail: davor.bijelic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za pripremu i objavu poziva te financijsko upravljanje
Zdravko Musa, voditelj odjela
tel: 01 6400 633
​e-mail: zdravko.musa@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za europsku teritorijalnu suradnju
Veljko Radić, načelnik sektora
tel: 01 6391 438
​e-mail: veljko.radic@mrrfeu.hr
  
 • Odjel za prekograničnu suradnju s državama članicama Europske unije
Perica Gabrić, voditelj odjela
tel: 01 6391 984
​e-mail: perica.gabric@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za prekograničnu suradnju s državama nečlanicama Europske unije
Dragana Otašević, voditeljica odjela
tel: 01 6391 469
​e-mail: dragana.otasevic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju
Mislav Kovač, voditelj službe
tel: 01 6391 971
​e-mail: mislav.kovac@mrrfeu.hr