Što nas očekuje?

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo EU, na raspolaganju će biti  znatno veća sredstva iz Europskog socijalnog fonda od onih iz pretpristupnog razdoblja u okviru IV komponente IPA-e te će se povećati raspon mogućih područja ulaganja. Sukladno tome, u tijeku su intenzivne aktivnosti oko pripreme osnovnih dokumenata i odgovarajuće organizacijske strukture za korištenje sredstava ESF-a.

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:
  • privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti i modernizacija sustava socijalne zaštite
  • poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki  te fleksibilnosti tržišta rada
  • povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina
  • jačanje administrativnih kapaciteta
  • pomoć u održavanju zdrave radne snage