Aktualno

Komponenta IPA IV namijenjena je financiranju projekata iz područja razvoja ljudskih potencijala. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2011. čija vrijednost iznosi 82.3 milijuna eura.


Cilj Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala je podupiranje mjera usmjerenih na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje. Kao preteča Europskog socijalnog fonda (eng.European Social Fund), također predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Operativni program za razvoj ljudskih potencijala utvrđuje mjere sukladno sektorskim prioritetima, a potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge.

Operativni program za razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera:

Prioritetna os 1

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada                              

Mjera 1.1.

Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada

Mjera 1.2.

Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje  

Prioritetna os 2

Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Mjera 2.1.

Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju

Mjera 2.2.

Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju 

Mjera 2.3 Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja
 

Prioritetna os 3

Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Mjera 3.1.

 Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.2.

Jačanje sustava obrazovanja odraslih

Mjera 3.3.

Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera

Prioritetna os 4

Tehnička pomoć

Mjera 4.1.

Priprema projekata

Mjera 4.2.

 Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti

Prioritetna os 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Mjera 5.1. Promicanje socijalnog dijaloga
Mjera 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnog društva za socio-ekomnomski rast i demokratski razvoj


Operativnim programom za razvoj ljudskih potencijala upravlja sljedeća operativna struktura:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS)

na čelu operativne strukture, odgovorno je za provedbu Operativnog programa te za mjere koje pripadaju pod njegov djelokrug rada.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

surađuje s MRMS-om,

Ministarstvo socijalne politike i mladih

surađuje s MRMS-om,


Ured za udruge Vlade RH
 

surađuje s MRMS-om,

Hrvatski zavod za zapošljavanje

zadužen za provedbu projekata (Prioritet 1, Prioritet 2/2.1 ,Prioritet 4 i Prioritet 5/5.1)

Agencija za strukovno obrazovanje

zadužen za provedbu projekata (Prioritet 2/2.2 i Prioritet 3)


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Zadužen za provedbu projekata (prioritet 5/ 5.2)


Za više informacija pogledajte priloženi vodič IPA IV_Smjernice za izradu i provedbu projekta, na engleskome jeziku