Pregled sektora


Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru za razvoj ljudskih potencijala, kako u pretpristupnom razdoblju tako i neposredno po stupanju u članstvo, prvenstveno su usmjerena na zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje ulaganja u ljudske potencijale, jačanje socijalnog uključivanja te promicanje prilagodljivosti poslodavaca i zaposlenika. 

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Ulaganja u sektoru ljudskih potencijala u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz program IPA IV. 

Ciljevi navedenog Operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za:
- očuvanje postojećih te povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta 
- privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital 
- jačanje socijalnog uključivanja te promicanje prilagodljivosti tvrtki i radnika.
-jačanje organizacija civilnog društva te socijalnog dijaloga

Manji dio sredstava namijenjen je pripremi budućih projektnih prijedloga te pomoći odgovornim institucijama u provedbi programa. Navedeni ciljevi usklađeni su sa ciljevima politike Europske Unije odnosno sa smjernicama zadanim strategijom Europa 2020.

Operativna struktura
Za upravljanje i provedbu Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala zadužena je Operativna struktura u čijem je sastavu 5 javnih tijela s različitim ulogama: 


1. tijela zadužena za prioritet/mjeru:  
  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
  Ministarstvo socijalne politike i mladih 
         Ured za udruge Vlade RH
2. provedbena tijela:  
  Hrvatski zavod za zapošljavanje
         Agencija za strukovno obrazovanje
         Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Tijelo zaduženo za prioritete i mjere nadzire provedbu Operativnog programa i ima ključnu ulogu u izrađivanju prioriteta i mjera. Provedbeno tijelo raspisuje pozive na natječaj i odgovorno je za ugovaranje, nadzor, isplatu te osiguravanje kontrole i kvalitete svih faza projektnog ciklusa. Kao potencijalnom prijavljivaču i budućem korisniku sredstava, Vaš osnovni kontakt je Provedbeno tijelo.:

www.hzz.hr
www.asoo.hr
www.zaklada.civilnodrustvo.hr

Od ukupne financijske alokacije Operativnog programa 85 % sredstava osigurava EU, a 15% predstavlja nacionalni doprinos.
Korisnici sredstava EU mogu biti svi pravni subjekti (profitnog ili neprofitnog/javnog ili privatnog karaktera) odgovorni za iniciranje i/ili provedbu aktivnosti projekta za koje je raspisan natječaj u svrhu ostvarenja određenog cilja koji je ujedno i sastavni dio politike EU.

Ukoliko želite doći do sredstava, morate poštivati sljedeća pravila:
- projekt je uvijek odgovor na natječajni poziv koji izrađuje Provedbeno tijelo (nema izravne dodjele sredstava bez prethodno raspisanog poziva)
- projekt mora biti predstavljen putem službenog prijavnog obrasca
- ciljevi, aktivnosti i troškovi projekta moraju biti prihvatljivi

Projekt u okviru IPA IV komponente može se odnositi isključivo na prioritet i mjeru Operativnog programa kako je raspisano u pozivu na natječaj. To znači da projekt mora biti usmjeren na razvoj ljudskih potencijala i to u okviru područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog  uključivanja.
Ukoliko se projekt ne odnosi na pojedini prioritet ili mjeru Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala, neće biti prihvatljiv za dodjelu sredstava.

Kako se dodjeljuje IPA?
IPA se dodjeljuje putem četiri vrste ugovora: ugovor o uslugama, grant sheme (dodjela bespovratnih sredstava), ugovor o nabavi roba i ugovor o radovima.
Program IPA-e se provodi putem niza procedura koje su zadane PRAG-om  (engl. Practical Guide for External Aid - Praktični vodič za vanjsku pomoć). PRAG je radni alat koji objašnjava ugovaračke procedure primjenjive na svu vanjsku pomoć financiranu iz općeg budžeta Europske Zajednice i Europskog razvojnog fonda.

PRAG također nudi predloške za sve korake upravljanja Operativnim programom, primjerice:
- modeli Upute za podnositelje (Guidelines for Applicants)
- modeli prijavnih obrazaca
- modeli izvješća
- modeli dopisa itd.